Hyvästä lukiosta ei kannata luopua

By Toivo Rovasalo

Nurmijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 20.5. päättänyt esittää kunnanvaltuustolle Nurmijärven yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmien palauttamisen valmisteluun. Tätä esitystä käsitellään valtuustossa 29.5. Hallitus esittää selvitystä Arkadian yhteislyseon halukkuudesta ja mahdollisuuksista laajentaa opiskelijamääränsä kattamaan Nurmijärven lukion opiskelijamäärät. Tässä vaihtoehdossa siis lukiokoulutus siirtyisi kokonaisuudessaan pois kunnalta Arkadian yhteislyseolle.

Vaihtoehtojen kartoittaminen päätyy valtuuston esityslistalle tilanteessa, jossa etsitään vastauksia nykyisen Nurmijärven yhteiskoulun tontin ja laajennuskustannusten asettamiin haasteisiin. Arkadian vaihtoehtoa perusteltiin hallituksessa esimerkiksi nykyisen yhteiskoulun laajennuskustannusten paisumisella ja suuremman lukioyksikön kapasiteetilla tarjota opiskelijoille monipuolisemmin kursseja. Hallitus on luonnollisesti etsinyt taloudellisesti toimivia ratkaisuja, mutta väitän, että vastaukset olisi löydettävä toisaalta. Nyt luisutaan vaarallisesti pisteeseen, jossa rikotaan ensiluokkaisesti toimiva Nurmijärven lukio.

Ensiluokkaisuudesta viestii esimerkiksi STT:n (Suomen tietotoimisto) valtakunnallinen suurten lukioiden vertailu, jossa Nurmijärven lukio menestyy vuodesta toiseen niin, että opiskelijat, opettajat ja kuntalaiset saavat todella ylpeillä lukiollaan. Mielestäni on valheellista esittää “Arkadian yhteislyseon laajentamisen palvelevan kaikkia kunnassa opiskelevia lukiolaisia” (Kunnanhallituksen kokous, 20.5.), kun nykyinen järjestely tarjoaa opiskelijoille esitettyyn vaihtoehtoon verraten sekä tasokkaampia tuloksia (STT), että täysin tarpeellisen määrän valittavia kursseja, jotka ottavat huomioon opiskelijoiden erilaiset kiinnostuksen kohteet kattavasti.

“Kaikkia kunnassa opiskelevia lukiolaisia” ei palvele pidempi etäisyys omaan lähilukioon. Lähellä sijaitseva lukio on vetovoimatekijä ja osoittaa arvostusta kunnan nuoria ja perheitä kohtaan. Koulumatka kasvaisi tietyissä kirkonkylän ja Rajamäen alueiden pienemmissä kylissä jopa kohtuuttomaksi. Arkadian vaihtoehto saattaa näin vaikuttaa myös kunnassa opiskelevien lukiolaisten määrään, kun koulumatka ei enää toimisi oman kunnan lukiolle vetonaulana. Tällöinhän Vantaan, Helsingin tai Hyvinkään lukiot näyttäytyvät helpommin houkuttelevampina opinahjoina. Olen surullinen siitä, että joudun lukea tällaisen vaihtoehdon nousemisesta kunnan päätöksentekoelinten käsiteltäväksi. Arkadian vaihtoehto ei olisi kevyesti otettava ratkaisu, vaan raskas muutos Nurmijärven lukiokoulutuksen rakenteeseen. Toivonkin siis kunnan päättäjiltä viisautta tämän asian tulevissa käsittelyissä.

Toivo Rovasalo
valtiotieteen ylioppilas
Nurmijärven lukion alumnit ry